Reslast - Resande & Lastbalansering

Projektet Reslast syftar till att undersöka hur man, via IT-baserade hjälpmedel, kan förmå resenärer att flytta sitt resande från rusningstrafik till tider då belastningen på transportsystemet är låg. Detta skulle ge ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur (fordon, vägar/spår, hållplatser/stationer, osv), och minska bla energiuttaget och utsläpp av växthusgaser, vilket i sin tur är en förutsättning för en fortsatt hållbar utveckling och gällande mål om en fördubbling av kollektivtrafiken fram till 2020.


Foto: Miguel Ramos

Om du har några frågor, eller vill ha mer information om projektet, skicka ett mail till reslast-info@sics.se

2016-02-29 - Projektslut

Projektet Reslast är nu avslutat. Ladda ner slutrapporten för en sammanfattning av resultatet.

2016-02-15 - Projektet beskrivet som lyckad instats på Energimyndighetens hemsida

Läs beskrivningen här.

2015-12-18 - Pilottest är nu avslutad

18/12 var sista dagen för pilottesten på Roslagsbanan. Tack till alla er som medverkade!

2015-09-21 - Pilottest startad

Vi har nu startat pilottesten på Roslagsbanan. Det är fortfarande möjligt att delta, anmälan kan göras via denna länk.

2015-06-15 - Inbjudan till att delta i pilottest på Roslagsbanan

Under hösten 2015 kommer vi genomföra en pilotstudie på Roslagsbanan, läs mer om detta och anmäl dig här.

2014-10-14 - Reslast i Mitt i Täby

En artikel om projektet ingick i tidningen Mitt i Täby som utkom 2014-10-14.

2014-09-26 - Reslast i Metro Stockholm

Projektet Relast nämndes i korthet i dagens upplaga av tidningen Metro Stockholm.

2014-09-24 - Enkätundersökning i Roslagsbanan

Enkätundersökningen i Roslagsbanan är nu avslutad för denna gång. Tack till er som medverkade!


Projektet Reslast är ett samarbete mellan SICS, Arriva och Artspace och finansieras av Energimyndigheten (program Energi, IT och Design) tillsammans med Arriva.